القران واهل البیت اعجاز ریاضی کهیعص مریم فاطمه کربلا حسین رمز حروف مقطعه

  کهیعص

 کهیعص یعنی چه ؟

جواب . حروف مقطعه نیز قران هستند وچون دیگر کلمات قران معانی نا محدود دارند .

وجوابهائی که ائمه علیهم السلام به این سوال داده اند هر کدام قائده’ متناسب شنونده

بوده است نه تمام معانی .. اما آنچه ما میتوانیم بفهمیم نیز بسیار با ارزش میباشد.

مثلا  یک جواب این است که این حروف بیگرافی امام حسین ع و کربلا را بیان میکند .

و    یک جواب دیگر که خیلی دانستنتی است در مقابل این سوال مطرح میباشد.

چرا نام حضرت مریم  (عیهاالسلام ) درقران کریم آمده است .   اما .

اسم شریف حضرت فاطمه علیها السلام در قران کریم نیامده است ؟؟

= اینک پاسخ = وبعد قضاوت شما .  واین یک معجزه میباشد..

 بنده میگویم  نام مبارک حضرت فاطمه علیها السلام در قران کریم . ودر همان سوره

(سوره مریم)قبل از نام حضرت مریم آمده است  اما نه برای همه بلکه برای اهل ولایت .

=با چشم خود ببینید ولذت ببرید وبه دیگر موءمنین نیز ارائه نمائید =

= ک  ه  ی  ع  ص = 20 .5 .10. 70 . 90 = 195 =   ام ابیها فاطمه = 195 

= ا م ا ب ی ه ا ف ا ط م ه =1. 40 .1 .2 .10 .5 .1 .80 .1 .9 .40 5 .= 195 

= پس.   ک  ه  ی  ع  ص   . دقیقا . = ا م ا ب ی ه ا   ف ا ط م ه  . = 195   

= اینک این شما واینهم فقط یک نمونه کوچک از اعجاز حروف مقطعه ..

=خیلیها ادعا میکنند . اما هیهات تا عمل .. .و با ابجد صغیر هم جواب را ببینید .!!

--  ک ه ی ع ص =  11.  5 . 10 . 16 . 18 = 60

ه ی ف ا ط م ه =5 .10 .17 .1 .9 . 13 .5 = 60

=پس .  کهیعص  =  هی  فا طمه .. و جالبتر این که

=ام ابیها = 60    و کهیعص  = 60   و هی فا طمه  =  60 و این یعنی معجزه.

 این مطالب به فضل الهی کاملا جدید وبی سابقه میباشند .وبند ه برای اولین بار .

در حهان اسلام این رموز را کشف ومنتشر مینمایم .

گفتنیها بسیار است .اما بدلیل عدم آشنائیها .این مطالب ناشناخته مانده است .

= شما همه سایتها را بگردید فقط محاسبات راشد خلیفه را تکرار میکنند . واز خود

چیزی برای گفتن  ندارند . والسلام  ایلیا

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید