اول من آمن برسول الله هو علی بن ابی طالب ع .لعلی حکیم یعنی چه؟

                 اسم مبارک امام علی درقران کریم آمده است.

 

وهابیها میگویند اولین کسی که برسول الله ایمان آورده است ابوبکر میباشد.

ولی هم رسول الله ص وهم علی ع وهم ابن عباس وهم بقیه روات موثق وهم 

تاریخ بروشنی همه میگویند علی ع اولین مومن واولین مسلم میباشد .اما

وهابیها نمیخواهند حقایق را قبول کنند. واینک علم حروف وعلم اعداد جواب میدهند

 اول من آمن برسول الله هو امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام.است

      سوال .     من  هو           اول   من   آمن   = 218     = لعلی حکیم  =  218

      سوال .     ما اسمه         علی بن ابیطالب = 218     = لعلی حکیم  =  218                   

   سوال        این ولادته          الکعبه   میلاده   = 218      = لعلی حکیم =  218 

  سوال        این شهادته        مسجد   کوفه     = 218      = لعلی حکیم =  218 

  وانه لدینا    فی ام الکتاب       لعلی      حکیم  = 218      = لعلی حکیم =  218

 س   ما معنی العباره     ( لعلی حکیم )  امیرالمومنین علی بن ابیطالب = 218

  اگر باور نمیکنید خودتان تحقیق وبررسی نمائید . این اعجاز علم حروف است.

 کلام الله زنده است وبه زندگان جواب میدهد .دلمردگان وهابی اصلا نمیفهمند .

  و بادروغ ودین دزدی میخواهند ابو بکر را به جای علی ع جا بزنند . لاکن پیروان

محمد بن عبد الوهاب اصفهانی که یهودی الاصل بود . باپیروان محمد بن عبد الله

صل الله علیه وآله وسلم حتما تفاوت اصولی دارند .نمونه فوق را تماشا نمائید...    

/ 0 نظر / 98 بازدید