خال لب یعنی چه ؟

  •      من به خال لبت ایدوست گرفتار ش

     سوال . خال لب  یعنی چه ؟  

جواب 1  خال لب  یعنی  =    لا   فتی  ا لا  علی  .                                   

 

    جواب 2  خال لب  یعنی   =  ولیت علی بن ابیطالب                        

     ولیت علی بن ابیطالب    =   663   =  س س ج 

      لا     فتی    ا لا  علی       =   663     =  س س ج

   ای  لا امیرالمو’منین الاعلی =  663     =   س س ج

    اینک نگاه کنید  .  خال لب    =  663     =   س س ح     

    بازبان حروف واعداد خوب است آشنا باشیم .

   ثانیا . (  لب ) = ل + ب = 32  و  32  =  مهدی ( ع )

                      .  خال لب =  خال مهدی  .

    حالا خوب متوجه شدید انشاء الله . نوش جانتان بادا

/ 0 نظر / 116 بازدید