اعجاز قران کریم و علم اعداد که بر زبانهای مختلف ذکر خداوند جاری میباشد.

و شما اکنون معجزه علم حروف واعداد را ( البته گوشه بسیار کوچکی را ) که از برکات

اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  .

در برابر جشم خود ببینید . وبدانید که ای موضوع حد اقل  یک مجلد کتاب قطور میطلبد.

= شعار اول =  بسم  الله  الرحمن الرحیم   = W =

          = بسم الله   لااله الا الله   محمد رسول الله= W =

          =  لااله الا الله  وحده  لاشریک له  = W =

          = ان محمدارسول الله   وان  علیا ولی الله  = W =

        = اللهم صل علی محمد  وصل علی ءال محمد= W =

  =  > ممکن است باور نکنید ..اما مهمتر ازاینهم هست .خیلی توجه نمائید ..= > 

      =( اشهد )( ا  لااله الا الله  ا )(ده ش ا ) = W = 

=>یعنی  کلمه   لااله الاالله را  دروسط بنویسید  و  در  دوطرف آن کلمه .

  کلمه اشهد ا  را بنویسید .میدانید یعنی چه ؟ یعنی اینکه حرف  W  چون از دوطرف

خوانده میشود  . یعنی طرف چپ وراست فرقی نمیکنند هم از راست وهم از چپ 

فقط یک شکل دارد .نوشتن وخواندنش ازدوطرف یکسان است. بنا براین  پس کلمه 

اشهد  ا    رادر دوطرف بنویسید    ودر وسط کلمه   لا اله الا الله    رابنویسید .!!!

  حالا بعد ازاین توضیح توجه دانایان را دوباره به نکات زیر جلب مینمایم .توجه کنید.

=>  لااله الا الله    محمدارسول الله    لا اله الا الله <= W =

=    بسم الله       لااله الا الله    محمد رسول الله <= W =

=> ا ش ه د  ا        لا اله الا الله       ا  د ه ش ا  <= W =

=>  اللهم صل علی  محمد وصل علی ءال محمد <= W =

==  W W W = معجزه .  وبسیاری ناگفته های دیگر .بازهم منتظر باشید.

/ 0 نظر / 27 بازدید