القران والقران کریم

انه لقران کریم (الوقعه)

 ا   ن    ه    ل     ق     ر    ا     ن   ک      ر     ی    م  = ٧٠٧

١  ۵٠   ۵  ٣٠    ١٠٠  ٢٠٠    ١   ۵٠   ٢٠   ٢٠٠   ١٠  ۴٠ = ٧٠٧

 =   هو    علی   بن   ابی    طالب   امیر   الموءمنین   = ٧٠٧

(انه لقران کریم = هو علی بن ابی طالب امیر الموءمنین)

این یک کشف جدید است ومنطبق باروایات ائمه (ع س) 

هذا من فضل ربی .والحمد لله علی کل حال.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید