چه کسانی سیدهستند

      سید یعنی چه کسی ؟

1      سید =                                         =  ع د      (ک)

2    سید الشهداء                                   =  ع د     (ص)

3   سید الشهداء                                   =  ت ع    ( ک . ص )

وهو حسین ابن علی ابن ابیطالب      =  ت ع    ( ک . ص )

 این مطالب بکر وناب است . وعجیب

 برای اولین بار بیان گردید.

 

/ 0 نظر / 109 بازدید