القران واهل البیت ( بنور ربها )

عاشقان قران ببینند ولذت ببرند . سوره   الزمر  ۶٩

و  اشرقت   الارض    بنور      ربها  = ٢١٩ ----> صغیر

و  اشرقت   الارض    بنور     ولی  = ٢١٩ ----> امام

-------------------------------------------------------

واشرقت    الارض    بنور          ربها         = ٢۵٠۵ ----> کبیر

واشرقت    الارض    بنور     محمد و علی  = ٢۵٠۵ ----> //

--------------------------------------------------------

واشرقت الارض   بنور           وَ لِی ٍ       = ٢١٩  --- صغیر

واشرقت الارض   بنور    مُحَمَد ٍ وَ عَلِی ٍ  = ٢۵٠۵ --- کبیر 

-----------------------------------------

برای اولین بار درتاریخ بیان شد .هذا من فضل ربیِ . 

الحمد لله.علی بابائی

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید