القران السبیل = سبیل الله یعنی چه = اباصالح المهدی معجزه

انا هدیناه  (  السبیل              = ١٣٣ = ا ص ا م ا = ١٣3 اما شاکرا واما کفورا

انا هدیناه  (   الی محمد        = ١٣٣  = ا ص ا م ا = ١٣٣ اما شاکرا واما کفورا

انا هدیناه  (الامام علی ابن ابی طالب= ا ص ا م ا = ١٣٣ اما شاکرا واما کفورا

انا هدیناه  (   الامام حسن ابن علی   = ا ص ا م ا = ١٣٣ اما شاکرا واما کفورا

انا هدیناه (بحسین المظلوم    = 133 = ا ص ا م ا = 133 اماشاکرا واما کفورا

اناهدیناه (شهید کربلا حسین  = 133 = ا ص ا م ا = 133 اما شاکرا واما کفورا

اناهدیناه (  ا ب ا ص ا ل ح      = 133 = ا ص ا م ا = 133 اما شاکرا واما کفورا

=(وحجه بن الحسن المهدی)    = 133 = ا ص ا م ا = 133 اما شاکرا واما کفورا

=(وهو امام اباصالح المهدی)     = 133 = ا ص ا م ا = 133 اما شاکرا واما کفورا

(قال الصادق علیه السلام  . السبیل  یعنی  الامام = نحن سبیل الله)

( این السبیل بعد السبیل   . ندبه )

اگر این معجزه نیست پس چیست ؟

برای اولین بار درتاریخ بیان شد.علی بابائی

هذا من فضل ربی .ولله الحمد.

همه دانشجویان علوم قرانی را به این مطالب توجه میدهم .

اگر طالب کشفیات جدید ازقران کریم هستید بی  توجه نباشید.

 

/ 0 نظر / 48 بازدید