القران واسامی اهل البیت

وی در دلیل نهم خود می‌گوید: «نام اوصیای خاتم پیامبران و دختر ایشان حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و برخی از صفات ویژگی‌های آنان در تمام کتاب‌های آسمانی گذشته بوده است... پس باید نام آنان در قرآن نیز که سیطره بر کتاب‌های پیشین داردآمده باشد. این دیدگاه جمهور متکلّمان، مفسّران محدثان شیعه است. آنان بر این باورند که هرچند نام اهل بیت به طور صریح در قرآن نیامده است، لیکن خداوند آیاتی متعدد دربارة پیشوایی اهل بیت ـ به ویژه امام علی«علیه‌السلام» و مناقب آنان نازل کرده است و پیامبر خدا «صلی الله علیه و آله» که مبیّن و معلّم آیات خدا است، آنها را به طور صریح و روشن برای امّت بیان کرده است، به گونه‌ای که اگر جهالت‌ها و عنادها رخت بربندد برای همگان این مطلب روشن و هویدا خواهد شد.

 =و بنده انشاءالله به تدریج اسامی مقدسه ائمه طاهرین علیهم السلام را .

که در باطن کلمات قران کریم هستند استخراج ومعرفی مینمایم .بر اساس

آنکه کلمات  بر   مصادیق خود محیط هستند .مانند . ٠یخرج المیت من الحی.

که کلمه  المیت  .. ازکلمه بعدی  ...  من الحی .. دقیقا  خارج میشود  (۵٨)

 

/ 0 نظر / 37 بازدید