القران واهل البیت والنعیم

ثم لتسئلن یومئذعن   النعیم     سوره التکاثر   ٨

سوال .مصادیق   النعیم    کدامست که در قیامت مورد سوال خواهد بود.؟

قران کریم چون   تبیان لکل شیئ   است جواب میدهد .

 ثم لتسئلن یومئذ عن        النعیم       =٢٠١

 ثم لتسئلن یومئذ عن       اوصیاءمحمد=٢٠١      

 ثم لتسئلن یومئذ عن        کلمه وصی=٢٠١

 ثم لتسئلن یومئذ عن       کلام علی  =٢٠١

ثم لتسئلن یومئذ عن        ولی الله  والولایه=٢٠١

ثم لتسئلن یومئذ عن     النبا العظیم علی ابن ابیطالب =٢٠١

=امام الصادق علیه السلام فرمودند در قیامت از ولایت ما اهل البیت سوال میکنند .

=النعیم  مصداقش ولایت امیر الموءمنین علی علیه السلام است.

 هذا من فضل ربی ..برای اولین بار درتاریخ این رموز بیان شد. 

 ولله الحمد .علی بابائی

   

/ 0 نظر / 22 بازدید