فضائل اهل البیت فی القران

                السابقون چه کسانی هستند

 

السابقون السابقون  = 500 = یعنی علی  یعنی علی = 500  )

السابقون السابقون = 500  =  زوجه  امیر  ا لمو ئمنین = 500  )

السابقون السابقون = 500  = یعنی   علی   و   الزهرا  =500  )

السابقون السابقون =500  = وهی اسم فاطمه  الزهرا  =500 )

السابقون یعنی علی=500 =   ( 250  +  250  =500 )

      =  ا     ل     س     ا      ب      ق     و      ن =250  

     =  1    30    60     1      2      100    6    50 =250

     =  ی     ع      ن     ی      ع     ل     ی =250

        10    70     50    10    70    30    10 =250

وقس علی هذا .پس ..السابقون السابقون .اولئک المقربون .یعنی اهل البیت .

علیهم السلام .چنانکه با روایات وایات منطبق می باشد.والسلام.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید