القران واهل البیت - ولی الله یعنی چه - آیه ولایت - کاملا جدید علوم قرانی

اینک شما با دقت توجه بفرمائید . تمام معنی آیه   ولایت   در اولین عبارت آن آیه کاملا

جمع شده است .وبا کمک   ریاضی وحروف  کشف میشود وگوشه ای از مصادیق آن ایه

ظاهر میشود.واین روش قطعا با عنایت والطاف صاحب قران امکان دارد .و لله الحمد .

اولین عبارت آیه این است .> انما   ولیکم   الله  < که حاوی معنی همه آیه میباشد.

روش کشف رمز آنرا به شما کاملا ارائه میدهم  تا برای اهل ولایت بیان نمائید .

ببینید از این عبارت  انما ولیکم  الله  چه عباراتی بدست میاید .ودرچه مواردی هست.

معنی اول    معلوم است = یعنی فقط خداوند ولی شما میباشد.=این یک معنی.

اما معانی پنهانیکه باید ظاهر شوند . با زبان ریاضی و حروف

 =   ا   ن   م   ا     و   ل   ی   ک   م     ا   ل   ل   ا   ه = انما  ولیکم  الله =112

 =  1+14+13+1+6+12+10+11+13+1+12+12+1+5=112 (جمع حروف ریاضی 112)

1 اولا    112 = با کلمه  (      و  لی    الله    )   = 112

2 ثانیا  112 =    //      ( انه   رسول   امین   ) = 112

3 ثالثا 112 =     //      (انه علی ابن ابیطالب) = 112

 4 // 112 =      //      (انه  حسن ابن علی  ) = 112

5 //  112 =     //      (هو   الامام  الحسین  ) = 112

=نام شریف ائمه هدی علیهم السلام دقیقا براساس اعتقادات شیعه  درباطن الفاظ

وحروف قران  نهفته است .وبه ترتیب خداوند ولی امت اسلامی را بعد از پیامبر اعظم 

بیان فرموده است .وعجیبتر این است که بگویم ... حتی اگر عبارت انما ولیکم الله را

که سه کلمه است . بازهم کوتاهتر کنیم  بازهم نام ائمه علیهم السلام پیدا وظاهر

میشود .حتی فقط از  کلمه ( انما ) هم  همینطور است .واین گوشه ای از علم حروف

است . باذن الله . نام شریف (  فاطمه الزهرا )  = ( انما ) وکل عبارت نیز چنین است

= انها فاطمه الزهرا = 112 / .واین یعنی اعجاز عددی درالفاظ وحروف  قران کریم.

هذا من فضل ربی .والحمد لله علی کل حال

= این مطالب را به عاشقان ولایت واهل ایمان ارائه نمائید .تا شاد شوند. والسلام.

 کلمه  ( انما )  مساوی هست با این  اسامی مقدسه

  ( محمد ) = ( علی ابن ابیطالب ) = (فاطمه الزهرا ) =

 ( حسن ابن علی ) = ( حسین فاطمه ) = ( انما )

 هر یک از این اسامی مقدسه خمسه طیبه  مساوی هست با

کلمه (انما ) و این یک معجزه کوبنده وعجیب است .  

کلمه ( انما ولیکم الله ) مساوی هست با ( ان علیا  ولی الله ) ( 112 )

شما میتوانید به تمام سایتهای دنیا نگاه کنید وببینید که این مطالب 

  فقط  در این وبلاک برای اولین بار درتاریخ بیان شده است .الحمد لله .

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید