13 رجب یعنی چه ؟ ( یعنی ) علی ابن ابیطالب !!!!

                             13 رجب را تماشا نمائید

           بطن اول                           

   13 + رجب =  ح + ر + ی  =  218  = علی ابن ابیطالب =ح ر ی 

   13 + رجب =  علی ابن ابیطالب  =  فی الکعبه  = 218 = ح ر ی

   13 + رجب =  علی ابن ابیطالب =  قبله  مولدا  = 218 = ح ر ی

   13 + رجب =    لعلی  حکیم      = مسجد کوفه = 218 =  ح ر ی

   13 + رجب = امیرالمومنین= علی  بن  ابیطالب = 218 = ح ر ی

   13 + رجب = 218 = علی بن ابیطالب امیر المومنین    ( صغیر )

 به رابطه (13رجب)با آیات وروایات دقت فرمائید ولذت ببرید

برای اولین بار در تاریخ بیان گردید .وهیچ سابقه ندارد .

عیدانه اهل ولایت باشد .عید شما مبارک .

 شرمنده دوغعلی شاه...

/ 0 نظر / 67 بازدید