القران و سوره الکوثر

تما م  آیه   =   انا      اعطیناک      الکوثر    =یس ظ =۹۷۰

معنی کامل =   وهی فاطمه بنت رسول الله =یس ظ =۹۷۰

انا اعطیناک== کهیعص+ص=    =زهرا =

الکوثر=             =کهیعص =     = هی فاطمه = ام ابیها =ابنه محمد =

علی زوجها =ام الزینب = ابنها حسن =الحسین = هی شهیده.

  پس دیدیم که هم  نام ایشان وپدر وهمسر وفرزندان

وهم صفات وکنیه .  مثل .  ام ابیها  = و .   هی شهیده.   و..

درباطن آیه وبدون ترجمه آشکار گردید . ودقیقا با روایات شیعه مطابقت دارند.

هذا من فضل ربی .   این بیان برای اولین بار در تاریخ میباشد.

( معجزه ریاضی قران) یعنی اینگونه..!!

انصافا بکر است این مطالب اما کو طالب.!!

/ 0 نظر / 30 بازدید