القران وعلی حکیم

امام صادق علیه السلام ..در این ایه نام مقدس جدم علی علیه السلام بصراحت
بیان شده است ..کسانی که میگویند چرا اسم علی ع  در قران نیامده  .بخوانند.

( و انه فی ام الکتاب لدینا( لعلی حکیم )

( لعلی حکیم ) همان علی ابن ابی طالب است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

         انه  فی  ام   الکتاب       =ش ش م ا

641 = انا علی  امیر الموئمنین    =ش ش م ا

----------------------------------------------

495 =   ام   الکتاب      =ت ص ه   

495 = وهوامیر المومنین =ت ص ه

----------------------------------------

                لعلی حکیم = 218 

218 =علی ابن ابی طالب   = ص ص ل ح

۲۱۸  =  اول  من  آمن .       = ص ص ل ح

۲۱۸= مسجدکوفه  .          = ص ص ل ح

-------------------------------------------

۱            لعلی حکیم = ۹۲

 ۹۲  =      لعلی     حکیم   = ص ب

۹۲   = علی ابن ابی طالب  = ص ب

عبارت ( لعلی حکیم ) دقیقا معنی خودرا بیان میکند (معنی دوم  و بزبان حروف )

 .امام صادق علیه السلام فرمودند این ایه صریحا نام جدم علی علیه السلام

 را بیان میکند . این نکته لطیفه درمتن روایات آمده است اما  برای اولین بار است

 که بازبان حروف واعداد .  آشکار میشود.

        هذا من فضل ربی .الحمد لله .        فبهت الذی کفر.

/ 0 نظر / 32 بازدید