عدد 313 درقران 313 یعنی چه

                                                   313 یعنی چه

   1                     ن   و  القلم      =  313      -- اولا!!

  2                     ن                     =    ص + ع

  3                      و  القلم            =     صاد + صاد + ف

  4                     ص +ع +صاد + صاد + ف   =   313   

  5                 المهدی   اباصالح   المهدی   =   313

  6                 محمد    من    محمد   و ال  =   313

         گو شه ای از علم حروف . صد در صد بکر است این مطالب

     قدر آنرا باید بدانیم .

    

 

 

/ 0 نظر / 581 بازدید