القران و النقطه والخط و رموز آنها


امام علی(ع) می‌فرماید: «سرچشمة علم‌ها در کتاب‌های [آسمانی] چهار گانه مندرج

 و علوم آنها همه در قرآن کریم است. علوم قرآن در سورة فاتحه، علوم فاتحه همه

 در «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم»  و علوم بسمله   همه در بای اول  بسم‌الله است،

  و من نقطة زیر باء بسم الله   هستم».!!!

در معارف دین آمده است که اهل بیت(ع) در همه چیز با قرآن کریم مساوی و برابراند. بر همین مبنا در این گفتار به بحث دربارة ارتباط میان این دو از جهت اعجاز عددی می‌پردازیم.

واین حدیث شریف که علی ع فرمود .  

 انا نقطه تحت باء بسم الله .

ونیز فرموده است.

 .انا  الخط  . انا النقطه . انا النقطه . انا الخط . انا النقطه والخط .

رموز بسیاری در این کلام نوران نهفته است . که میتواند میدان آزمایشی 

 برای مدعیان علم حروف وریاضی باشد . وبرخی از این رموز فقط توسط بنده

کشف ومنتشر گردیده است و البته هنوز ناگفته های بسیاری برای ارائه باقی است.

 

 

 

/ 0 نظر / 87 بازدید