اهل بیت رسول الله چه کسانی هستند . فاطمه درقرآن معجزه حرف ص

تماشاکنید . و لذت ببرید  وشکرنمائید که شیعه هستید .

اهل بیت رسول الله              = صاد  + م

فاطمه الزهرا  و  علی          = صاد  + م

فاطمه =  ( کبیر )                  = صاد  + م 

فاطمه و ذریاتها                   = صاد  + م

فاطمه حسن و حسین        =  صاد  + م 

حسن وحسین وعلیا           =  صاد  + م

 ( ماد +++ = صاد + م ) = ؟؟؟ ...

 این عبارت بسیار زیبا است.

 ( م  ا  د = م  ه = فاطمه )   .  

 1 ( ف ا = ص  ) 

 2  ( ف  ا  ط  ص = ص +ص + ط )

 3 ( ص + ط + ص = م + ه ) = ص

 ( فاطمه = 135 = و =  45 = فاطمه )

هرکس مرد میدان است یا علی.

 این مطلب را منتشر نمائید .

میدانم که عده ای متوجه نشده اند .

امااین گوشه ای از علم حروف است

که مدعیان این علم حتما  میدانند .

غیر از بوغ علیشاه!!! آنها که اصلا هیچ !!!

  والسلام. ایلیا

 

/ 0 نظر / 31 بازدید