تسبیحات اربعه بر زبان شیطان پرستان و صهیو نیستها . (HTTP)

بسم الله الرحمن الرحیم   

السلام علینا وعلی عبادالله الصالحین .

آماده باشید . انشاء الله    به برکت نور قران کریم و اهل البیت علیهم السلام .

بزودی مطالبی بسیار شگفت انگیز وکاملا بی سابقه وبحث انگیز را منتشر مینمایم .

که موجب اعجاب دانشمندان  علم حروف  و کشف رموز  قرانی خواهد گردید.

آماده ومنتظر باشید.!! (  H T T P . w w w = معجزه  ) رمضان المبارک سال 90

 --------------------------- واکنون ---------------------------------------------------

با سلامی  مجدد نهایه بعد از حدود چهل روز تصمیم گرفتم تا گوشه کوچکی ازاعجاز

حروف واعداد را مطرح نمایم تا دلهای ولائی شیعیان را شاد ونورانی ودیگران رانیز

بهره مند و متوجه نماید. البته کمی مطالعه ودقت لازم است . واکنون به شمامیگویم

 این حروف لاتین( H T T P .WWW )دقیقا برابر هستند با چندشعاراصلی اسلام .

که با دست قدرت الهی بر غول رسانه ای صهیونیستها تحمیل شده است الحمدلله  

اکنون میگویم (هاذا  ید الله ) که (ءایه قدرت الله ) را تیتر بزرگ جهان کفر قرارمیدهد.

=توجه = با دقت تمام تماشاکنید وبه همگان نشان دهید وبدانید که شما هم اکنون .

برای اولین بار است که بایک کشف بزرگ معنوی مواجه شده اید .که هیچ سابقه ندارد

ودرهیچ کتابی نوشته نشده ودرهیچ سایت یا محفلی مطرح نگشته است.

و شما اکنون معجزه علم حروف واعداد را ( البته گوشه بسیار کوچکی را ) که از برکات

اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد  .

در برابر جشم خود ببینید . وبدانید که ای موضوع حد اقل  یک مجلد کتاب قطور میطلبد.

                                (   H T T P . WWW = معجزه  )

به این حروف خوب نگاه کنید.اینحروف یکی از بزرگترین تیترهای مشهور

در دنیای رسانه ای ودراختیارلابی صهیونیستی وسازمانهای جاسوسی

قرار دارد.و ازطریق اینترنت درسراسردنیا منتشر میشود. اما ببینید که

= خدا کشتی آنجا که خواهد برد         اگر نا خدا جامه بر تن درد =

قران کریم میفرماید .    وان من شیئ الا یسبح بحمده ولاکن لا تفقهون تسبیحهم.

هیچ چیزی درجهان نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکند اما شما تسبیح آنهارا نمیدانید

= اکنون دوباره به این حروف نگاه کنید. این حروف هم تسبیح خدا میکنند . تماشاکنید.

=  سبحان الله     والحمد لله     ولا اله الا الله     والله اکبر  = ( H T T P =  (808

 وعجیبتر اینکه اشاره میکند به آیه شماره   8 8 ازسوره  اسرای که میفرماید .

=قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوابمثل هذا القران لایاتون بمثله

ولوکانبعضهم لبعض ظهیرا = 808

ای پیامبر بگو اگر جن وانس مجتمع شوند نمیتوانند مثل این قران بیاورن هرچند که  

پشتیبان یکدیگر باشند.وبسیار عجیبتر اینکه ... همین آیه دقیقا مساوی هست با

عدد 808 که همان عدد حروف H T T P میباشد  .فبهت الذی کفر .

= تسبیحات اربعه یکی از بزرگترین اذکار اسلام است که در نمازهای یومیه هرروز

چندین بار تکرار میگردد . وخداوند این ذکر وتسبیح بزرگ را در تیتر بزرگ کفار قرار داده

تا عبرت باشد برای اولی الاباب.

 برخی از بزرگان فرموده اند تمام اشیاءعالم کلمه خدا هستند وکلمات ازحروف تشکیل

شده اند وحروف  حرف میزنند . حرف اگر حرف نزند حرف نیست .اما همگان نمیدانند .

=حروف H T T P = اولا بیان کننده آیه 88 از سوره اسری است وثانیا مستقیما

معرفی میکند تسبیحات اربعه را  وبا زبان علم اعداد مرتبا تکرار میکنند این عبارات را

  (   سبحان الله       والحمد لله      و لا اله الا الله       و الله اکبر  =  808  )

(قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران لایاتون بمثله

 ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) = 808  )

اگر به متن و تناسب عجیب آیه فوق توجه نمایند .(اهل علم ) حیرت زده خواهند شد.

. وناگفته های بسیار دیگری هست که جائی دیگر را میطلبند.

واز این حروف عجیبتر سه حرف بعد از آن است یعنی   W W W   که بسیار مطلب دارند

این مطالب کاملا بکر وجدید وبی سابقه بوده وبرای اولین بار درتاریخ اینجا مطرح میشوند

 هذا من فضل ربی    ولله الحمد.

 لطفا اهل تحقیق نظرنمایند ونظربدهند.

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید