القران واهل البیت واعتصموا بحبل الله

       واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا      (آل عمران ١٠٣ )

اعتصام به حبل الله یعنی چه.؟مصادیق حبل الله چه کسانی هستند.؟

قران کریم بزبان ریاضی جواب میدهد .و با روایات متقن منطبق میباشد.

 =   واعتصموا      بحبل الله        جمیعا           ولا           تفرقوا    = ١۶٧٠

=      ۶١۴      +      ١٠٨      +   ١٢۴    +    ٣٧    +      ٧٨٧     = ١۶٧٠ 

 اعتصموا  بولایت  محمدوءاله  وعلی بن ابی طالب  والائمه  من بعده  = ١۶٧٠

  ۶٠٨ +  ۴۴٩  + ١٣۵  +     ١١۶   +    ١٠٧   +   ٨۴   +   ١٧١    = ١۶٧٠

این پاسخ یک اعجاز است .بیسابقه وبکر میباشد .هذا من فضل ربی .

الحمد لله رب العالمین . برای اولین بار در تاریخ بیان گردید.علی بابائی.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید