علم اعداد علامه حسن زاده علم حروف

علم اعداد

وجود و واحد اندر علم اعداد   دو جسم اند و به یک روح اى نکو یاد 
ولى در روحشان سرى عظیم است   که بسم الله الرحمن الرحیم است
 

در علم اعداد که یک رشته آن علم اوفاق است و نیز در علم حروف که یک شعبه آن از آن به جفر هم تعبیر مى شود گفته مى شود که : الاعداد ارواح و الحروف اشباح و العدد کاءسنان المفتاح اذا نقصت او زادت لا یفتح الباب و الزیادة على العدد المطلوب اسراف و النقص منه اخلال .
مراد از نقل عبارت مذکور همان جمله اول است که آمده است : که عدد روح حروف است . مثلا اسم شریف ((محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ))) که داراى چهار حرف (م - ح - م - د) است به منزله جسمى است که روح آن 92 است زیرا که (م = 40 + ح = 8 + م = 40 + د = 4 = 92) عدد 92 روح است و کلمه محمد جسم آن . یا کلمه شریف ((على )) که داراى سه حرف است به منزله جسم است براى عدد ((110)) زیرا که (ع 70 است و ل 30 و ى 10) (110 = 10 + 30 + 70) پس علم اعداد به منزله علم به ارواح حروف است که علم جفر متضمن آن است . (به لطیفه هاى 105 و 106 از جلد اول مآثر آثار حضرت مولى روحى فداه مراجعه فرمایید.)
عیانى در کنوز الاسماء گوید:
نزل اهل خرد و اهل عیان   حرف جسم و عدد اوست چو جان 
اما در بیان معناى بیت اول باید گفته شود که ((وجود)) و ((واحد)) به منزله دو جسم از براى یک روح اند. بیان : ((وجود)) داراى چهار حرف است که به عدد جمل ابجدى ، واو شش است و جیم سه و واو شش و دال چهار؛ و همچنین ((واحد)) چهار حرفى است که واو شش و الف یک و حاء هشت و دال چهار، که هر دو داراى یک عدداند. (و = 6 + ج = 3 + و = 6 + د = 4 = 19) (19 = 4 + 6 + 3 + 6) و (و = 6 + 1 = 1 + ح = 8 + د = 4 = 19) (19 = 4 + 8 + 1 + 6)
گاهى یک عدد مى تواند روح چندین حروف و کلمه گردد. در اینجا روح ((وجود)) و ((واحد)) یکى است و آن هم عدد نوزده (19) است چه اینکه کلمه ((ایجاد)) نیز همانند وجود و واحد به عدد نوزده روح دارد. فتدبر.
چه عجب اینکه در روح وجود و واحد یک سرى مطرح است و آن این است که به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است زیرا بسم الله الرحمن الرحیم داراى نوزده حرف است . از نکته 262 هزار و یک نکته مولایم بشنو:
نکته 262: بسم الله الرحمن الرحیم وجود واحد است . چه هر یک از وجود و واحد جسم یک روح اند و روحشان به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است . و از امیر (علیه السلام ) مروى است که ظهرت الموجودات عن بسم الله الرحمن الرحیم و این معنى موضوع مسائل عرفانى است که وجود واحد شخصى است

منبع

/ 0 نظر / 310 بازدید