ذبح عظیم امام حسین درقران

                      وفدیناه بذبح عظیم

           امام رضا علیه السلام فرمودند 

        .ذبح عظیم   درقران   امام حسین علیه السلام هستند .عیون اخبار .

 

 توجه نمائید .                          ذبح عظیم              = ا ص ی  =( ا س م )!!؟

                                           وذبح الحسین           = ا ص ی

                                            وانه ذبیح الله           = ا ص ی

                                           الامام الحسین          = ا ص ی

                                         حسین بن علی          = ا ص ی

                                          الشهید بکربلا            = ا ص ی

                                             قتل بکربلا              = ا ص ی

                                           وهو المظلوم            = ا ص ی

                                            انه ثار الله               = ا ص ی

                                       سید الشهدا امام          = ا ص ی

                                            امام الغریب             = ا ص ی

                                         حسین مذبوح             = ا ص ی

                                        شهید عطشان            = ا ص ی

                                          شهید عریان             = ا ص ی

                                        شیبه خضیبا               = ا ص ی

                                          والخد  تریب              = ا ص ی

                                       والمرمل بدمه              = ا ص ی

                                        مقطع   اعضا             = ا ص ی

                                       بیکفن  حسین            = ا ص ی

                    هرکه دل دارد ودین میداند                که حسین دردل ما میماند

                                                       دیگر چه بگویم ؟ 

                    دل میخواهد وعشق تا بداند .          این معجزه جاودانه ماند .

                     هرکس که مرد این میدان است بسم الله نظر بدهد . چیزی بگوید   .                                 خصوصا      خطابم به مدعیان بیسواد اهل تصوف میباشد!!!!            دوغ علیشاه !!!؟.                           والسلام.

                                                     علی آقابابائی

/ 0 نظر / 39 بازدید