ولایت امام علی ع درقران

به گوشه ای از علم حروف بادقت توجه بفرمائید.

در بخشی از آیه    ولایت

. انما  ولیکم  الله          =         کهیعص +ع 

.کهیعص +ع                  =       ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب ول ی ا

--------------------------------

 انما ولیکم         =         کهیعص +ج

کهیعص +ج         =       ع ل ی   ه و   م و ل ا

-------------------------------

ولیکم          =     کهیع + ا

کهیع+ا       =   ای   علی   ولی   الله

------------------------------

انما            =     ا ک ا ع

ا ک ا ع       =    ولی    ا مر     ا لله       

ا ک ا ع       =    علی بن ابی طالب ؟

--------------------------------------

تمام حروف وکلمات آیه ولایت از ولایت علی ابن ابی طالب علیهما السلام

به روشنی کامل نشانی میدهد . اما اختصار برای اهلش بهتر است .

بکر است این مطالب . ای طالب.!!!

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید