الایه المخزونه یعنی چه ؟ الآیه المخزونه = W

       سوال      ؟       الآیه المخزونه  = یعنی چه  = W

     جواب ها = یعنی = بسم الله الرحمن الرحیم = W

      الایه المخزونه = یعنی  = نور و کتاب  مبین  =  W

      الایه المخزونه = یعنی = الف  لام میم = الم = W 

      الایه المخزونه = یعنی = ذالک=ذال ک= الم = W  

      الایه المخزونه = یعنی = الکتاب=  =   = الم = W 

      الایه المخزونه = یعنی = هدی للمتقین =الم= W 

      الایه المخزونه = یعنی = قر ء ا ن  مبین =الم= W  

 ا ل ء ا ی ه    ا ل م خ ز و ن ه   =    ن و ر     و    ک ت ا ب     م ب ی ن   

 =  W  = ا ل  میم  = ذ ا ل ک = ا ل ک ت ا ب= ق ر ء ا ن    م ب ی ن     

 =   اشهد    ان   لا اله   الا  الله    =   W

 =   محمد     ر سو ل         ا لله    =   W

 =  کما           علی        ولی الله  =  W

 =  الآیه المخزونه =     هو اهل بیت الرساله  =  ق ص ج 

 = الایه المخزونه =الصاحب الامرمحمدبن الحسن المهدی=ق ص ج

از حضرت آیت الله صمدی یا امثال ایشان سوال کنید .

کار هرکسی  نیست! خدارحمت کند علامه را.!

تنها عارفان متشرع ولایتی واهل بیتی مورد عنایت هستند و بس.

 خیلیها ادعا میکنند .ولی دکان کاسبی است . با عرض خجالت .!!!

 ( الآیه المخزونه ) = ( ص+ک+ج ) باکمال تعجب وحیرت .!!!

 ( خ = 92 ) یعنی دقیقا ( چهارده معصوم علیهم السلام )!!! 

  بعنوان نمونه ببینید .    1 ( 92 = محمدحبیب الله ( ص )

   نمونه  دوم   ببینید .    2 ( 92 = علی ابن ابیطالب )

          =                =      3 ( 92 = فاطمه الزهراء  )

         =                =       4 ( 92 = حسن ابن علی )

          =               =       5 ( 92 = حسین فاطمه   )

    به این اسامی مطهره پنجتن پاک نگاه کنید ولذت ببرید.

  وبدانیددر زیارت جامعه کبیره دریائی از اسرار آل الله علیهم السلام نهفته است.

توجه بفرمائید . همین مطلب فوق که به سادگی درمقابل دیدگان شما است.

برای اولین بار درتاریخ شما آنرا مشاهده میکنید . یعنی کاملا بی سابقه میباشد.

وبجز اولیاءالله که فقیه ومتشرع میباشند . هیچکس درهیچ مسلکی از این مطالب

اطلاعی ندارد .هرچند ادعاهم بکند.کوچکترین نشانه ای در آثار آنها پیدانمیشود .

قدر بدانید و به اهل ایمان ارائه نمائید وبا علماءشیعه مشورت نمانید والسلام

        ( هذه الایه نزلت فی اصحاب الکساء .یعنی .خمسه طیبه .ص ع )

/ 0 نظر / 54 بازدید