القران والتوحید

بسم الله الرحمن الرحیم      (  قل  هو  الله  احد  )

یا علی ذاتت ثبوت قل هو  الله  احد          نام  تو  نقش  نگین  امر الله  الصمد

لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چه تو          لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد

توجه.        ( ق ل          ه  و       ا ل ل ه        ا ح  د    = ٢٢٠ )

=             (  ١٣٠          ١١           ۶۶           ١٣     = ٢٢٠ )

 

توجه .      (  علی ابن ابی طالب       امیر الموءمنین  = ٢٢٠  )

 =                      ٩٢                         ١٢٨      = ٢٢٠  ) 

 =( ع ل ی     ا ب ن  ا ب ی     ط ا ل ب     ا م ی ر    ا ل م و ء م ن ی ن =٢٢٠ )

=(  ٣٨                 ٣٠                ٢۴           ۴۴                ٨۴         = ٢٢٠ )

                                          ------توجه--------

=( قل هو الله احد = (٢٢٠ ) = ( علی ابن ابی طالب امیر الموءمنین = (٢٢٠ )

در قران کریم تمام ایات الفضائل مصادیق خود را بیا ن میکنند .

فقط کمی عشق ودقت در سایه عنایت مولی کافیست.

هذا من فضل ربی .الحمد لله .

برای اولین بار درتاریخ بیان شد .با زبان ریاضی.

 

 

 

 

   

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید