القران.معجزه شجره مبارکه

سوره نور   آیه نور

شجره مبارکه زیتونه  >یعنی چه ؟به چه کسانی اشاره میکند.؟

اگر هیچ روایتی نداشته باشیم.؟ آیا قران خودش جواب میدهد ؟

آری .چون قران کریم  تبیان لکل شیئ میباشد. جواب میدهد. !

با چشم خود ببینید .وخدارا شکر نمائید .وبه همه نشان دهید.

=ش  ج    ر   ه  م   ب   ا    ر   ک  ه   ز    ی  ت  و   ن   ه =(١۶۵ )

=٢١+٣+٢٠+۵+١٣+٢+١+٢٠+١١+۵+٧+١٠+٢٢+۶+١۴+۵ =(١۶۵ )

=   هی       فاطمه      و  ابیها       و   بعلها      و   بنیها  =(١۶۵ )

=   ١۵+        ۴۵+         ٢۵+           ۴٢+            ٣٨    =(١۶۵ )

همه عاشقان قران واهل البیت علیهم السلام ببینند ولذت ببرند.

این رمز گشائی برای اولین بار درتاریخ میباشد وهیچ سابقه ندارد.

=شما بگوئید اگر معجزه نیست پس چیست .هذا من فضل ربی .

 ٢    =     شجره      مبارکه       زیتونه      =  ٧٧۶   (کبیر )

ابناء الامام  علی ولی الله  و فاطمه الزهراء    = ٧٧۶

٣    =  شجره   مبارکه          زیتونه           = ٧٧۶

=        شجره  مبارکه   امیرالمومنین          = ٧٧۶

۴        شجره  مبارکه          زیتونه            = ٧٧۶

=    شجره مبارکه رسول الله وعلی           = ٧٧۶

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها .عدد ما احاط به علمک.

بکر بکر است این مطالب .کوعاشق .کوطالب. علی بابائی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید