کلمه طیبه درقران کریم -- مامعناها؟

                     (  کلمه طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السماء  )

  اولا  .          کلمه طیبه  =  اسم جلاله یعنی     =  الله    =  s  z

  ثانیا .         کلمه  طیبه =  اشهدان لا اله الا الله  = دقیقا  = سین ا

  ثالثا .         کلمه طیبه  =  محمد   رسول    الله  =  / /    = سین ا

  رابعا .         کلمه طیبه  =  قولوا  لا  اله  الا  الله  =   / /   = سین ا

خامسا .       کلمه طیبه  =  محمد علی  فاطمه  =   / /   =  سین ا

والنهایه.       کلمه طیبه  = حسبی الله لااله الا هو=         =  سین ا

این مطالب کاملا بکر  است وبرای اولین بار در  تاریخ کشف وبیان شده است .

 

/ 0 نظر / 40 بازدید