القران واهل البیت .رموز 313

عدد ٣١٣  یک عدد پر  رمز و راز است . وهرکسی در این مورد چیزی گفته است.

شما هم نظر خود را در مورد این عدد بیان کنید .به این کلمات  نگاه کنید .

وسعی کنید رموزی رابرای خود  کشف کنید .

عدد= ٣١٣ = یعنی چه.؟          جواب 

  جیش                            =  ٣١٣ 

جاء امر الله                       =  ٣١٣

یعنی القائم                       =  ٣١٣

ابن المصطفی                    =  313

المهدی اباصالح المهدی        =  ٣١٣

سلام الله علیه                  =  ٣١٣

سامرائی                         =  ٣١٣

نرجس                            =  ٣١٣

حرم مکه                         =  ٣١٣

حجر الاسود                     =  ٣١٣ 

حقیقه المهدی                =  ٣١٣

الموعود من الله               =  ٣١٣

انه صبح الموعود              =  ٣١٣

وهو الحجه وصی الحسن   =  ٣١٣

 (اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا = ٣١٣ ) 

 ( بقیت الله  خیر لکم   ان کنتم   مء منین  (و)  = 313 )

 = تمام این عبارات باهم  بطریقی  مرتبط هستند..

روایات متعددی داریم که با این عبارات مرتبط هستند .

شاید شما با دقت نظر بتوانید .نکاتی پنهان را کشف نمائید .

هذا منفضل ربی    علی بابائی

 

 

/ 0 نظر / 151 بازدید