اصول الصلوات الصحیحه علی النبی فی القران

  1  قال الله تعالی قی القران الکریم 

 ( صلوا علیه و سلمواتسلیما)=558

  2  واکنون بادقت نکاه کنیدبه کلمه         

 (ا ل ص ل و ا ت )( الصلوات )=558

  3  صلوات شیعه این است  

 (اللهم صل علی محمد وءال محمد)= 558

(106+ 120+110+92+38 + 92  )= 558

  5  توجه مخصوص به موضوع         

 (اللهم  صل  علی  علی  و لی  الله)=558

 6  و اینک توجه کامل نمائید            

( اللهم  صل   علی  سیده   النساء )=558

7 ( اللهم   صل   علی  ابی الحسنین )= 558

( اللهم  صل   علی  (  ز  هر ی ) = 558

( اللهم صل علی حجه ابن الحسن ) = 558

10(اللهم صل علی(اباصالح )(المهدی) = 558

  واین گوشه ای از علم حروف است که که فقط اهل ولایت میدانند.

  درتمام کتابها و وبلاکها بگردید نظیر این لوح نورانی را پیدانمیکنید .

         به همه بگوئید بعد ازاین دیگر صلوات ابتر نفرستند . 

          (  اللهم صل علی محمد وءال محمد وعجل فرجهم )


 

/ 0 نظر / 81 بازدید