الکوثر یعنی فاطمه درقران کریم

انا اعطیناک         الکوثر  ... =  کلمه الکوثر  یعنی چه ؟

= اگر از قران کریم سوال کنیم  آیا جواب میدهد ؟   

  آری چون  تبیان لکل شیئ میباشد.

واینک تماشا کنید زبان حروف را در قران کریم  .

= الکوثر     مساوی هست با   حروف    =   (  ذ   ن  ز 

(هی فاطمه  الزهراء   و ابیها محمد   و زوجها علی بن ابیطالب )= (  ذ  ن  ز  )

 البته این گوشه ای از رموز اعداد وحروف است واهلش میدانند که چه خبر است.

تما م  آیه   =   انا      اعطیناک      الکوثر    =   یس ظ =

معنی کامل =   وهی فاطمه بنت رسول الله =یس ظ =

واین مطلب کاملا بکر وجدید است وهیچ سابقه ندارد .

وعجیب است که حتی مدعیان !!! هم دراین مورد نظر نمیدهند .

ولذا ماهم مختصر میکنیم. والسلام. ایلیا

 

/ 0 نظر / 31 بازدید