یس یعنی چه؟ = یا محمد رسول الله معجزه

  یس یعنی  یا محمد رسول الله

 یس  =  ی ا  س ی  ن  =  ص  م  ا

یا  محمد   رسول   الله    =  ص  م  ا

-------------------------------------------

درمیان حروف  الف با  حرف سین ( س )حرف اعظم است

حرف  س  یعنی    ام     ابیها

حرف  س  یعنی  هی فاطمه

 حرف        س  =       م   ک

 حروف    م  ک  =       ا م    ا ب ی ه ا

 حروف    م  ک  =      ه ی  ف ا ط م ه  

این گوشه ای از علم حروف است وبخشی از  اعجاز    یس

بکر است این مطالب ... کوطالب ؟

 خیلیها شعار میدهند وشلوغ میکنند .اما فقط شعار است .

/ 0 نظر / 74 بازدید