اول من آمن برسول الله من هو ؟

  سوال 1  من هو          =            =            اول من آمن        برسول الله؟
 جواب  1    انه                                        لعلی حکیم             کما فی القران
سوال  2   مااسمه ؟   
جواب  2   اسمه ع                                    علی ابن ابیطالب     کماقال النبی ص 
 سوال 3    این میلاده؟     
جواب   3   میلاده                                        فی الکعبه           اظهرمن الشمس
سوال  4  این مقتله  ؟
جواب  4  کان مقتله                                     مسجدکوفه              کماتعلمون
انتاج   کل اجوبه سواء فی الاعداد  =  
وهن  تساوی جمیعا بهذه الحروف   (  ا و ل م ن ا م ن  )
ثم   تساوی   جمیعا  بهذه الحروف                     ( ل ع ل ی ح ک ی م  )
=                   =             =                         ( ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب )
=                   =             =                          ( ف ی ا ل ک ع ب ه  )
=                =             =                     ( م س ج د ک و ف ه  )
  این لوح منحصر بفرد وکاملا بکراست .
  هرکس میتواند این لوح را به حضرت آیت الله حسن زاده 
  حفظه الله نشان بدهد وصله بستاند. والسلام .

/ 0 نظر / 60 بازدید