الاعجاز فی قلب القران الکریم . قلب قران ومعجزه اعداد وحروف

سوره  مبارکه  (  یس  ) قلب قران است .

و آیه شریفه (  سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ  ) قلب ( یس)  است .

و کلمه  یس  اسم رسول الله است.

و اکنون تماشا کنید که در عمق قلب  یس  چه نامی نهفته است .!!!؟

   عدد ریاضی این آیه     (  سَلَمٌ  قَوْلًا  مِّن رَّبٍّ  رَّحِیمٍ  ) مساوی است با  ( 817  )

وعدد ریاضی این عبارت  ( اشهد ان محمدا رسول الله ) مساوی است با  ( 817 )

=ا ش ه د   ا ن   م ح م د ا   ر س و ل   ا ل ل ا ه  = 817

= س ل ا م     ق و ل ا     م ن     ر ب   ر ح ی م   = 817

پس در عمق قلب قران عبارت =( اشهد ان محمدا رسول الله ) را خداوند کریم قرار داده است.

وبسیاری مطالب جالب دیگر ....

بکر است این مطالب .  کو طالب ...؟

 

/ 0 نظر / 41 بازدید