الحق مع علی و علی مع الحق = کهیعص+ک ه

    حق با علیست  باورنمیکنید .!! 

    ح +ق +ب = مساوی هست با =  ع +ل + ی =  به همین سادگی .!!!

       یعنی    .    الحق مع علی              علی

         ----------------------------------------------------------

یا علی ذاتت ثبوت  قل هو الله احد      نام تو نقش نگین امر الله الصمد

لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چه تو       لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد

به این آیه نورانی قران کریم توجه بفرمائید .= >قل هو الله احد

   قل هو الله احد = مساوی هست با = > کهیعص + ک ه

به این حدیث نورانی هم توجه بفرمائید = >

  قال رسول الله (ص)     الحق مع علی وعلی مع الحق  .

الحق مع علی وعلی مع الحق = مساوی  با    =  کهیعص +ک ه

نتیجه.

     آیه .  قل هو الله احد   =                      =  کهیعص +ک ه

حدیث.   الحق مع علی وعلی مع الحق      =  کهیعص +ک ه

 یعنی  . 

نظربدهید

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید