کونوا مع الصادقین = کونوا مع امیر الموءمنین

کونوا       مع      الصادقین =  ( ۴٧٩ ) =( امیر الموءمنین )

(این امر خداوند. و واجب است که  درمعیت صادقین باشیم )

توجه =  صادقین  چه کسانی هستند ..؟اشتباه نگیریم.!!

=      رسول الله  و   وصیه  =  (  ۴٧٩  )  بادقت نگاه کنید .

=     رسول  الله  و   علی  =  (  ۴٧٩  )

==ر س و ل   ا ل ل ا ه   و ع ل ی = ( ۴٧٩ )

       ٢٩۶          ۶٧           ١١۶   = ( ۴٧٩ )

  ای مع علی بن ابیطالب و فاطمه= ( ۴٧٩ ) 

 ١١   ١١٠        ٢١٧      ۶    ١٣۵ = ( ۴٧٩ )

 = الحسن   والحسین ابناء علی = (۴٧٩ )

 =  مع ابناء  الحسن   و الحسین = (۴٧٩ )

   کونوامع الصادقین= ۴٧٩

         = اهل البیت =۴٧٩

        امیر الموءمنین=۴٧٩

هو وصی رسول الله =۴٧٩

ببینید  .کونوا مع الصادقین . یعنی

.کونوا مع.=    امیر الموءمنین ...    هو وصی رسول الله

چشم بگشا که از در ودیوار            متجلیست  جلوه   دلدار  

این تجلی چو بنگری گوئی            لیس فی الدار غیره   دیار 

=اعجاز ریاضی قران یعنی این که می بینید .

 اگر همه سایتهای داخلی وخارجی را بگردید

 .فقط شمارش حروف  وکلمات را مشاهده میکنید .

این روش منحصر بفرد است  .هیچ سابقه ندارد.

بکر است این مطالب ..کو طالب..                         

 هذا من فضل ربی  و لله الحمد.

 دوغعلیشاه کجاست؟..

/ 0 نظر / 70 بازدید