القران والثقلین

قال رسول الله ص انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی

سوال . ؟ مصادیق  الثقلین  کدامند.؟

جواب . = ا     ل      ث       ق      ل      ی      ن  = ٧٢١

=            ١ + ١٢ + ۵٠٠ + ١٠٠ + ١٢ + ١٠ + ۵٠  = ٧٢١

------------------------جواب اول ------------------------- 

١   =        اولا      القران      الکریم  =   ----------= ٧٢١

     =       ٣٨   +  ٣٨٢    +    ٣٠١   =   ----------= ٧٢١

2  =جواب دوم            هی   العتره =   ----------= 721

   ای هما بمحمد  وعلی وفاطمه والحسن والحسین=721

3 = جواب سوم                            هی  العتره  = 721                

 =   کتاب الله   و   عترتی   مصادیق حقیقی  هستند .

باچشم خودتان معجزه کلام معصومین علیهم السلام را ببینید.

کلام معصوم کلام الله است .چون لسانش  لسان الله میباشد .

کلمات الله وکلمات الائمه علیهم السلام .معانی متعدده  دارند.

تاویل آنها را فقط خودشان دقیق میدانند .  و اگر عنایتی بشود .

باید بسیار شاکر بود.هذا من فضل ربی .الحمد لله رب العالمین .

این کشف رموز برای اولین بار در تاریخ میباشد.هیچ سابقه ندارد

دقیقا وعمیقا با روایات متقن منطبق وبا عقائدشیعه مطابق است.

بکر  بکر است این مطالب . این عاشق .این طالب ؟علی بابائی 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید