الکعبه. علی . امیرالمومنین

                      رابطه علی علیه السلام با کعبه

 کعبه  = علی ولی الله  .     =  طواف  کعبه   =   طواف علی ولی الله  .

الکعبه = امیر المومنین .      =  طواف الکعبه  =   طواف امیرالموءمنین  .

طواف الکعبه = ( ک )  .       =  محمدا رسول الله  +   وعلیا  ولی  الله  .(ص)

طواف الکعبه = ( ک ) .        = ( کعلیا  ولی  الله = (رب)+(رب)  .

به این عبارات بادقت تامل نمائید.

1  همه عبارات منطبق با روایات معتبره شیعه هستند.!!!

2  همه جزء اعتقادات شیعه هستند .

3  همه با (گوشه ای از)علم حروف منطبق هستند .

4  همه کاملا بکر وبیسابقه هستند .ودرهیچ کتابی وسایتی موجود نبوده اند .

5  آقای دوغعلیشاه ...  حرفی بزن ... چیزی بگو...  !!!؟

وهابی کور کن یعنی همین.!!×!

 

/ 0 نظر / 93 بازدید