معجزه علم حروف در کلمات قران کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم ورحمه الله

برای معرفی وبلاک لازم است یک مقدمه کوتاه داشته باشیم بصورت سوال وجواب.

           سوال ؟

آیا قران کلام خدا ست؟

آیا قران کتاب خداست؟

آیا   وآیا    و آیا.....؟

اگر جواب مثبت است  چگونه اثبات میکنید ؟

         جواب !

۱     باکمک علم حروف  جواب میدهیم واثبات میکنیم .

۲    حروف  یعنی  حرفها  .  حرف   اگر حرف نزند  حرف نیست .!!

۳    کلمه و کلام  وحرف اگر آسمانی باشد  خودش میتواند  خودش را اثبات نماید .!!

۴   من سعی میکنم بسیار مختصر ومفید حرف بزنم . ومستدل وعلمی انشاء الله .

۵   به پرسشهای اهل تحقیق درحد توان پاسخ میگوئیم.

۶    راهنمائی صاحبنظران را به جان میپذیریم.

بعنوان نمونه  اول یک  کلمه را انتخاب میکنیم. واز حروف آن کلمه باطن همان کلمه را

 آشکار مینمائیم . وبدون استفاده از هیچ ابزاردیگری وفقط با کمک علم حروف و...

مثلا اولین کلمه  بهتراست  کلمه  ( ق ر ء ا ن  )و(  ال ق ر ء ا ن ) باشد

 که موضوع بحث مااست.

   کلمه انتخابی             القران

  حروف اصلی           حروف معادل          حروف متساوی          حروف جواب

  ا ل ق ر ا ن               س    ز                 ا ل ل ا ه                کلام  الله

  ا ل ق ر ا ن               س    ز                  الرسو ل               کتاب  الله

  ا ل ق ر ا ن                س   ز               هو نبی الله            الوحی الله

  به این کلمات بادقت نگاه کنید ولذت ببرید.وبدانید کاملا بکراست این مطالب.!!

                                             (    القران    )

 (   الله     کلام الله     الرسول     کتاب الله     الوحی الله      هو نبی الله   )

  اگر این  کشف ازقران کریم معجزه نیست پس چیست ؟ شما توضیح بدهید.

   این فقط یک نمونه مختصراست . وشگفتیهای قران بیشمار است.والسلام

 

/ 0 نظر / 81 بازدید