السبیل یعنی الامام

انا هدیناه ( السبیل = ١٣٣ السبیل هو الامام .قال الصادق ع

انا هدیناه ( الی محمد = ١٣٣ = ا ص ا م ا =  اباصالح ع

انا هدیناه ( ا ص ا م ا =هو محمد رسول الله  ص =

انا هدیناه (الامام علی ابن ابی طالب= ا ص ا م ا =  

انا هدیناه ( الامام حسن ابن علی = ا ص ا م ا =  

انا هدیناه (بحسین المظلوم =  ا ص ا م ا = 

اناهدیناه (شهید کربلا حسین = ا ص ا م ا =  

اناهدیناه ( ا ب ا ص ا ل ح  = ا ص ا م ا =  

اناهدیناه (وحجه بن الحسن المهدی)  = ا ص ا م ا = 

(وهو امام اباصالح المهدی)= ا ص ا م ا اما شاکرا واما کفورا

(قال الصادق علیه السلام .     ( السبیل = هوالامام =52 )  

( توجه ) ( السبیل )( دقیقا ) = ( هو الامام )=52)

 

( این السبیل بعد السبیل . ند به ) اگر این معجزه نیست پس چیست ؟

برای اولین بار درتاریخ بیان شد. هذا من فضل ربی .ولله الحمد.

همه دانشجویان علوم قرانی را به این مطالب توجه میدهم .

اگر طالب کشفیات جدید ازقران کریم هستید بی توجه نباشید.

/ 0 نظر / 72 بازدید