اگر میخواهید اعجاز ریاضی واقعی قران را ببینید.بادقت به این وبلاگ نگاه کنید

مثلا .حروف مقطعه . الم .  این کلماترا بیان میکنندوبسیاری ازکلمات دیگررا .!!!!

اشهد ان لا اله الا الله .

محمد رسول الله .

کما علی ولی الله.

=این هنوز یک نکته کوچک است ..وبدانید که لطف خدا است وکاملا

جدید وبی سابقه میباشد .وکار هرکسی نیست .خیلی به راشد خلیفه

 منحصر نکنید. مرغ همسایه همیشه غاز نیست .!!

البته روش محاسبه را فقط اشاره میکنم . مثلا .

>  ا  +  ل   =   م -> یعنی  میم    در باطن ( ا + ل )  نهفته بود.
 
این شکل میم است (م)  و  این اسم  میم  (المیم) است = ( ا ل م ی م ).
 
   اسم  میم  میشود  =   (المیم)  =  (١+٣٠+۴٠+١٠+۴٠=(١٢١)
  
= اکنون که اسم آن را شناخته ایم . و حالا عدد آنرا که (121) است .

ویک دریا مطالب ناب و بکر دارد که بنده به یک مورد بسنده میکنم.

(121)=اشهد ان لا اله الا الله

(121)=  محمد رسول الله

(121)= کما علی ولی الله .

و...بسیاری مطالب دیگر...

به این میگویند .کشف رموز .

انصافا بکر است این مطالب .کو طالب.

علی بابائی