معجزه سوره النصر  در معرفی حضرت مهدی عج

 

    اذا    جاء    نصرالله    والفتح =  کهیعص ه    ؟؟ 

  الحجه  بن الحسن  العسکری = کهیعص ه    ؟؟

  امام    زمان  =                      = کهیعص ه    ؟؟

--  اگر این معجزه نیست  پس چیست.؟

 


 سوره نصر-۱- 

 ( اذا جاء = ۷۰۷  )     (  نصر الله =  ۴۰۶  )      (  والفتح =۵۲۵  )

---------------------------------------------------------------------------

 (  اذاجاء   =  707)   =  ( جاء حجت بن الحسن المهدی= ۷۰۷

 ( نصر الله = ۴۰۶ )   =  (ولی عصر =۴۰۶ )

 ( والفتح    = ۵۲۵ )  =  (ولی امر الله امام المهدی = ۵۲۵ )

---------------------------------------------------------------------------      

توجه . چندین عبارت مرتبط دیگر دراین آیه هست .مختصرنمودیم .

 اجمالا این آیه .بطور کامل  آمدن وظهور نورانی حضرت ولی امر الله عجل الله

 را بیان میکند 

واین نکات با روایات شیعه کاملا منطبق میباشد.

به این روش  میگویند اعجاز ریاضی در قران کریم .

   که برای اولین بار درتاریخ بیان شد.  انصافا بکر است این مطالب . اما کو طالب.