به این ایه شریفه توجه فرمائید.(جنب الله )

(ان تقول نفس یاحسرتی علی ما فرطت فی جنب الله وان کنت لمن الساخرین ).

سوره زمر -56 -کسانی درقیامت حسرت دارند از اینکه درامر خدا کوتاهی کرده

 وحجج الهی را به سخره گرفته اند. یکی از حجج الهی که درموردایشان

کوتاهی شده است. امیر المومنین  علی علیه السلام است  .

روایت از علی ع داریم که فرمودند من جنب الله هستم که درحقم کوتاهی شده است

قال  .انا ( جنب الله ).=121  و  91  و   49 .

  ج    ن     ب    ا    ل    ل    ه   

3    50     2    1   30   30    5 =121  .کبیر

ج    ن     ب    ا     ل     ل    ه

3    14    2    1    12    12   5 = 49 .  صغیر

خلاصه حروف کبیر =91

121=محمد رسول الله=121                    

121=هو علی

121=علی ابن ابی طالب اماما 121    

91 =علی بن ابی طالب= 91 =ع    ل    ی   ب   ن    ا   ب    ی   ط   ا    ل   ب 

  91=علی  بن ابی طالب =     16   12  10   2   14   1   2    10   9   1  12   2 =91

91=فاطمه الزهرا  =91 =ف  ا  ط  م  ه  ا  ل  ز  ه  ر  ا  =91

49 =هو محمد  =  ه   و   م   ح   م   د = 5  6  13   8   13   4  =49

49 =هو علی   =  ه   و    ع   ل   ی   =  5   6   16   12  10  = 49

بطور خلاصه باید گفت همین یک ایه شریفه تمام چهارده معصوم علیهم السلام را

معرفی میکند .=پس جنب الله یعنی اهل بیت عصمت وطهارت.!!

فقط چشم و دل بیدار میخواهد که بتواند ببیند ..بعنوان مثال .ببینید.

121=انه حسین بن علی=121

121=انه الامام الحسین=121  .                     فبهت الذی کفر.!!

 ایات قران  پر است از معرفی اسماء و اوصاف اهل البیت علیهم السلام .برای اهلش.

 با بیخبر مگوئید اسرار عشق ومستی    بگذار تا بمیرد دررنج خود پرستی .

-از منکر ولایت پنهان کن این حکایت  .!!!      والسلام.