معجزه سوره نصر  در معرفی حضرت مهدی عج

 

    اذا    جاء    نصرالله    والفتح  = کهیعص ه     

  الحجه  بن الحسن  العسکری = کهیعص ه

  --  اگر این معجزه نیست  پس چیست.؟

 ------------------------------------------------

 ۱  =             اذاجاء =             =  707  

 جاء حجت بن الحسن المهدی =  ۷۰۷

۲     =      نصر الله   =  ( ۴۰۶ ) 

=     =     ولی عصر =  ( ۴۰۶ )

۳     =      و ا لفتح    =  ( ۵۲۵ ) 

=      (   ولی  امر  الله  امام   المهدی  = ۵۲۵ )

=      (هو الصاحب الامر هادی المهدی = 525)

ترجمه بزبان ریاضی =

 اذاجاء       =     ۷۰۷ 

نصرالله       =    406                                      

 والفتح      =    525         

توجه . چندین عبارت مرتبط دیگر دراین آیه هست .مختصرنمودیم .

 اجمالا این آیه .بطور کامل  آمدن وظهور نورانی حضرت ولیعصر عج را بیان میکند 

 واین نکات با روایات شیعه کاملا منطبق میباشد.

به این روش  میگویند اعجاز ریاضی در قران کریم .

  - دوغعلیشاه چه میداند...