بسیاری ازآیات قران کریم درشان اهل البیت علیهم السلام وتوصیف فضائل آل الله میباشد.

از جمله آیات یکی  حروف مقطعه اول سوره مریم = کهیعص = میباشد که امام صادق

 علیه السلام فرموده اند که یکی ازمصادیق این حروف .جریان  کربلا  و  امام حسین

علیه السلام است . واینک بطور خلاصه میخواهیم ببینیم از علم حروف و اعداد چگونه

میشود در این مورد بهره برداری نمود.

1    حروف مقطعه >-------------------------->  (  کهیعص  =  ق    ص    ه  )

2   ق    ص   ه  >-------------------------->  (الامام الشهیدحسین بن علی)

//   //  //    >-------------------------->  (هو الحسین شهید المظلوم   

4 //    //    //     > همه مواردمساوی هستند ( هو الحسین قد قتل بکربلا  )

نکات دیگری هم هست در این موارد .       بکر است این مطالب  کوطالب؟

نظر بدهید      وتبلیغ نمائید فضائل اهل البیت علیه السلام را. والسلام